Agrovisjon 2016

Årets nyhet

Hovedkomiteen for Agrovisjon 2016 utfordrer utstillerne og andre som har stand under årets landbruksmesse til å delta i kåringen av årets beste nyhet.

Årets nyhet kan være alt fra en teknologisk nyhet, et unikt driftsmiddel eller et nytt rådgivningsprodukt som presenteres på messa.

Søknadsskjema til de ulike kategoriene finner du under:

Kategori: Informasjon-Rådgivning

Kategori: Teknologi

Kategori: Driftsmiddel

Nyheten vurderes ut fra følgende kriterier:

Produktet /tjenesten skal ikke ha vært lansert, markedsført, vist eller solgt i Norge før 1. januar 2016. Produktet, eller deler av produktet, skal være nytt. Dersom det er en videreutvikling av et eksisterende produkt, skal produktet inneholde en vesentlig endring i funksjon, design, tekniske spesifikasjoner eller liknende. Produktet/tjenesten skal være rettet inn mot bondens hverdag og gi grunnlag for å forenkle eller forbedre gårdsdrifta og medvirke til bedre lønnsomhet.

Fagjury

Alle som har bestilt stand til Agrovisjon 2016 får mulighet til å fronte en eller flere nyheter innenfor de tre kategoriene; årets teknologiske nyhet, årets nyhet innenfor driftsmidler og årets nyhet innenfor informasjon/rådgiving. Hovedkomiteen har oppnevnt en fagjury for å kåre årets nyhet innenfor de tre nevnte kategoriene.

Ærespris og bestepris

I løpet av messa vil vi kåre tre utstillere / stands som hver tildeles en ærespris for årets nyhet innenfor sin kategori. Besteprisen blir synligjort ved en rollup som plassers ved årets messenyhet i de tre kategoriene.

Utmerkelsen vil bli tildelt under festmiddagen på lørdagskvelden.

Send inn forslag

Bedrifter, organisasjoner og lag utfordres med dette å sende inn forslag til årets nyhet. Vær nøye med å påse at nyheten er innenfor de kriteriene som er gitt. Benytt vedlagt skjema for de nyhetene dere ønsker å presentere.

Send inn skjema med opplysninger om årets nyhet til post@agrovisjon.no innen 3. oktober.

De som har sendt inn forslag, får ved åpninga av messa tildelt en plakat som blir plassert ved årets nyhet til det enkelte firma/organisasjon.

Spørsmål om kåringen kan rettes til Sjur Håland, Bondevennen, tlf 98209381.