For utstillere

Agrovisjon 2016 er det største arrangementet siden starten!  Det tas i bruk fire utstillingshaller med utstillerareal på rundt 20.000 kvadratmeter fordelt på over 100 utstillere.  Det er fremdeles litt ledig areal i et par av hallene og mulighet for å søke om standplass som vil bli tildelt etter første-mann-til-mølla frem til det er fullt.

Logg deg inn på linken under for praktisk informasjon, bestille varer og tjenester til standen:

Utstillerportal og web-shop

Mer informasjon blir lagt ut fortløpende. Foreløpig kan dere ta kontakt med leder for utstillingskomiteen:
Anniken Øgreid. Telefon: 990 14 409


 

 

Vi har fortsatt åpent for påmelding til utstillingen og elektronisk påmeldingsskjema finner du her. Når skjemaet er sendt inn vil du motta en automatisk epost med sammendrag av din søknad.

Vi gjør oppmerksom på at det er to alternative standpakker:

  • Grunnpakke på 12 kvm a kr 14.200 (inkluderer hvite utstillingsvegger)
    Ekstraareal kr 460 pr. kvm
  • Maskinpakke på 50 kvm a kr 19.820 (kun gulvareal)
    Ekstraareal kr 240 pr. kvm.
  • Pris per firma utenom deres eget som skal listes er kr 7.680 +mva 

Alt annet utstyr som f.eks. tepper, møbler, strømpunkter etc. må bestilles separat via utstillerportalen som blir tilgjengelig på web.

 Prisen øker med kr 1.000 for hver standpakke etter 15. mars. Tildeling og bekreftelse av standplassering vil skje i midten av mai 

Etter søknadsfristen vil utstillingskomiteen vurdere søknadene og tildele plass.