Konferansen

 

«Et konkurransekraftig landbruk på Sør-Vestlandet»

Tid: fredag 28. oktober

Sted: Stavanger Forum.

Program:

12:10 – 12:30        Landbruket sin posisjon og bonden sin fremtid i Rogaland og på Sør-Vestlandet 

v/Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

12:30 – 13:00        Bonden står i klem mellom  behovet for økt, konkurranseutsatt  matproduksjon og reguleringer i forhold til                                 blant annet miljø og klima. Hvilken rolle skal landbruket ha her vest?

v/ administrerende direktør i landbruksdirektoratet, Jørn Rolfsen

13:00 – 13:20         Forutsetninger for å lykkes i fremtidens norske matproduksjon

v/ Bonde Inger Lise Aarrestad Rettedal

 13:20- 13:40         Er det liv laga for landbruket på Sør-Vestlandet?

v/ Professor Birger Svihus

13:40- 14:00         Spørsmål, innspill og diskusjon

Hallvard Ween leder konferansen.

 bartnes

Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes