Helse, miljø og sikkerhet

HMS-planen til Stavanger Forum beskriver hvordan arbeidsmiljøet skal ivaretas gjennom alle faser.

Dokumentet omhandler opprigg, gjennomføring og nedrigg av arrangement, samt forhold til arrangører, utstillere og underleverandører. Alt arbeidet blir planlagt, organisert og kontrollert i henhold til Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.